Legislatie

Pre-built Layouts Baza legislativa a detectivului particular

  • Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 530 din 23 iulie 2003
  • Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 670 din 26 iulie 2004;
  • Legea Nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 306 din 8 mai 2007;
  • Hotararea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 987 din 27 octombrie 2004;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 724 din 9 iulie 2005 privind stabilirea baremelor medicale pentru dobandirea calitaĊ£ii de detectiv particular, Publicat in Monitorul Oficial Nr. 631 din 19 iulie 2005;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular, Publicat in Monitorul Oficial Nr. 133 din 14 februarie 2005;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 620 din 29 aprilie 2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, modificat prin Ordinul nr. 47/2010;
  • Ordonanta Guvernului Nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 711 din 30 septembrie 2002 (in temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000); modificata si completata prin O.G. Nr. 76 din 19 august 2004, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 791 din 27 august 2004;
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004.