Cine poate urma cursul?

Cine poate urma cursul de specializare in profesia „Detectiv Particular”?

Aceste cursuri pot fi urmate de persoane care au absolvit o institutie de invatamant superior, de fosti lucratori in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale, si care nu detin cunostinte teoretice si deprinderi practice specifice acestei ocupatii ca urmare a activitatii profesionale anterioare, sau de studenti (in ani terminali).

Persoanele cu studii medii, desi pot urma cursurile noastre, nu pot obtine si atestatul de detectiv particular, pentru ca legislatia actuala nu permite acest lucru (pentru a putea obtine atestatul de detectiv particular, absolventii de liceu trebuie sa urmeze o scoala postliceala de detectivi, cu durata de 2 ani).

PRECIZARE privitoare la programul de specializare pentru ocupatia Detectiv Particular:

Mentionam ca aceste cursuri se adreseaza persoanelor-candidat la examenul de atestare in profesie, persoane care indeplinesc conditiile necesare si obligatorii, impuse de Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, prin art. 5 si art. 6, respectiv:

Art. 5. (1)  Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

lit. b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invaţamant superior;

”Art. 6. – (1) Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, urmatoarele acte:

lit. c) actul de studii, in original si in copie, sau, dupa caz, adeverinta din care sa reiasa indeplinirea unei functii de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale;

lit. d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in original si in copie;”