Curs de specializare

Sesiunea de cursuri cu certificare are urmatoarea structura:


  • pregatirea formala “fata in fata”– condusa de formator, de tip “blended learning”;
  • pregatirea informala (autoinstruire) – pe baza suportului de curs si sub coordonarea formatorilor;
  • pregatirea non-formala/practica – prin exersarea unor activitati specifice detectivistice.

Programa noastra de pregatire asigura participantilor:

formarea initiala,

care asigura pregatirea necesara pentru dobandirea unor cunostinte, priceperi, deprinderi si competente profesionale specifice minime, necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice detectivistice, conform standardului ocupational;

specializarea,

urmareste dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare; dobandirea de competente noi intr-o arie ocupationala noua, respectiv dobandirea de competente fundamentale / cheie sau competente tehnice noi, specifice acestei ocupatii;

formarea continua,

asigura fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente, privitoare la: managementul societatilor si cabinetelor de detectivi particulari; cunoasterea si protectia mediului de afaceri; pregatire tehnica de specialitate etc.

Obiective didactice si competente profesionale dobandite pe timpul cursului, potrivit Standardului ocupational:

Administratie:
• Administrarea mijloacelor, echipamentelor si aparaturii din dotare;
• Prelucrarea documentelor de lucru;
Competente la locul de munca:
• Comunicarea la locul de munca;
• Incheierea contractului;
• Lucrul in echipa;
Investigare:
• Documentarea asupra cazului;
• Finalizarea cazului;
• Obtinerea elementelor si mijloacelor de proba;
Planificare:
• Elaborarea strategiilor de actiune;
• Planificarea activitatilor proprii.

Competentele profesionale dobandite la aceste cursuri asigura desfasurarea activitatilor legale specifice de investigare (cf. Art.1 (1) / Legea 329/2003), referitoare la:

  • conduita si moralitatea publica a unei persoane;
  • date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere;
  • persoanele disparute de la domiciliu;
  • bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
  • asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale

Participantii la programul nostru de formare profesionala sustin examen de absolvire la terminarea stagiului de pregatire teoretica si practica.
Examenul de absolvire consta intr-o proba scrisa (test grila) si o proba orala (sustinerea unui referat de specialitate), prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala pentru detectivul particular.


Dupa parcurgerea examenului de absolvire, participantilor declarati reusiti li se elibereaza CERTIFICATE DE ABSOLVIRE, cu recunoastere nationala, imprimate-tip, avand elemente de securizare, tiparite pe hartie speciala si poarta antetul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si au regimul actelor de studii. Aceste Certificate de absolvire, traduse si apostilate, sunt recunoscute oficial si in alte tari din Uniunea Europeana.
Certificatele de absolvire se elibereaza insotite de o anexa denumita „Supliment descriptiv al certificatului„, in care se precizeaza/completeaza unitatile de competente profesionale dobandite pe timpul cursului.