Scoala „CONFIDENT”

Curs de specializare in profesia Detectiv Particular


Before
After

Scoala Confident te ajuta sa descoperi misterele activitatii detectivului particular ca PROFESIE, STIINTA si ARTA!

Cine poate urma cursul? De ce trebuie acest curs?
Urmatoarea serie: 5 IANUARIE 2023


De ce sa alegi profesia de “Detectiv particular”?

Experienta de viata si profesionala pe care o poti dobandi in aceasta profesie, cu greu poate fi acumulata intr-un alt domeniu. Si nu este data doar de provocarile traite in misiunile/activitatile inedite indeplinite, de numeroasele ocazii de deplasare, de a vedea locuri si medii noi si de a cunoaste diversi oameni, dar si de numeroasele contacte umane, de viata în colectivitate si lucrul in echipa, de prieteniile noi si solide bazate pe camaraderie si solidaritate umana. Toate acestea duc aventura si ineditul in viata oricarui tanar dornic de a-si depasi limitele si de a trai viata din plin.

Detectivismul este o seductie, te atrage sau nu. Iti place sau nu-ti place.

Daca vrei poti, nimic nu e imposibil si niciodata nu-i prea tarziu sa poti si tu !

Va asteptam printre noi. De ce nu !

Citeste mai mult

SCOALA „CONFIDENT”

infiintata in anul 2006, functioneaza in conditiile O.G. nr.129/2000 si a Legii 329/2003 si este reautorizata cu AUTORIZATIA SERIA B NR. 0012030, prin Decizia nr. 3452 din 16.05.2019, eliberata de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor din Municipiul Bucuresti, cu activitatea principala: Alte forme de invatamant-cod CAEN 8559.
Ca furnizor de formare profesionala organizeaza si desfasoara cursuri de specializare pentru ocupatia DETECTIV PARTICULAR, ca persoana juridica romana de drept privat.

Acte pentru inscriere

Acte pentru inscriere (în copie xerox, certificate pentru conformitate cu originalul):
1) cartea de identitate şi certificatul de naştere (certificat de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);
2) actul de studii (învăţământ superior cu diplomă de licenţă).

Taxa de scolarizare

Taxa de scolarizare = 1.100 lei

Taxa de scolarizare poate fi platita integral la incepera cursurilor sau esalonat in 2 rate a cate 550 lei.

Durata cursului

1 luna (pregatire teoretica si practica)

Program de desfasurare: de luni pana vineri, intre orele 16.00 – 20.00 (partea teoretica); partea practica – se desfasoara intr-un program flexibil, convenit de comun acord de catre ambele parti.


Cum se poate dobandi calitatea de detectiv particular in Romania?

Legea 329/2003 – Art. 6. – (1) Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de studii, in original si in copie, sau, dupa caz, adeverinta din care sa reiasa indeplinirea unei functii de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale;
d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in original si in copie;
e) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv un laborator autorizat;
f) declaratie din care sa rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
g) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.


Calitatea de detectiv particular se dobandeste in urma verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
Comisia se intruneste trimestrial iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane.

Cine poate dobandi calitatea de detectiv particular in Romania?

Legea 329/2003 – Art. 5. – Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savarsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, ori detine un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar eliberat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.
Legiuitorul nu face nici o referire expresa cu privire la varsta celor care doresc sa dobandeasca calitatea de detectiv particular.

Vezi Legislatie

CONSULTANTA Consultanta

Scoala “CONFIDENT” asigura si CONSULTANTA de SPECIALITATE pentru:

  • infiintarea si obtinerea licentei de functionare pentru societati / cabinete individuale de detectivi particulari;
  • intocmirea si tehnoredactarea actelor / documentelor necesare pentru aceasta.

Pre-built Layouts Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:

  • activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
  • activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
  • exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice.

Pre-built Layouts Ce inseamna Functie ce implica exercitarea autoritatii de stat?

  • Functie in cadrul organelor care exercita autoritatea de stat, cum sunt organele puterii de stat, administratiei, justitiei, parchetului, politiei si altor organe asimilate acestora. Astfel de functii exercita membrii Parlamentului, ai Guvernului, judecatorii, procurorii, ofiterii si subofiterii de politie etc.